JarriON: Pribatutasuna

Pribatutasuna

JarriON aplikazioak ez du erabiltzaileen daturik biltzen, salbu eta Android Advettising ID deritzon datua. Datu horrek ez du identifikazio pertsonalik egiten erabiltzailearena, eta analitika helburuetarako bakarrik jasotzen da, Google Analytics tresnaren bidez jakiteko JarriON-eko zein kanal eta bideo ikusten diren. Ikuskatze saio eta denborak neurtzen dira, baina ez dago datu horiek pertsona jakin bati lotzerik. Ez dakigu nork zer ikusi duen, bai zer zenbat bider ikusi den, eta datu hori edukiarekin parte hartzen duten kanal arduradunek eskura dute. Aplikazioak ez du jasotzen erabiltzailearen beste inongo daturik: ez izenik, ez telefono zenbakirik, ez beste jarduera edo arrastorik.

Privacy

JarriON only collects one piece of data from its users: the Android Adversiting ID, and it collects that with the sole function of providing analytics of the app's usage, via Google Analytics. We measure views and viewing times of videos and channels, but we cannot link that data to a given user. No other data, names, phone numbers or usage activity is recorded by JarriON.